Gordon Sakyi

Active Washington, DC President for Sakyi & Associates PC, Inc

(202)347-3366