Emilia Tomaszewski

Archived Record Schenectady, NY Previous Owner for Nieces' Pieces