Top 5 Nellie Baker profiles

State #
Florida 2
Idaho 1
Texas 1
Washington 1