Alex Techoueyres

Archived Record Miami, FL Previous Chairman for Eurobase, Inc.