Thomas Harris

Active Houston, TX President for Remington Ventures, Inc.