Top 5 Douglas Ketron profiles

State #
California 4
Ohio 1
Texas 1